Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening ”Roszkowo”

polsk-dansk-humanitaer-kulturel-forening-roszkowo

Venskabsforeningen blev stiftet den 28. april 1992 af 33 personer, der nedsatte en bestyrelse. Det må erkendes, at det var en tilfældighed, at foreningen så dagens lys. Hvis ikke Line Andersen fra Nørager var begyndt at arrangere ferietur til Polen – med privat indkvartering – var foreningen ikke blevet en realitet. 30 danske familier havde geninviteret de polske værtsfamilier til et ophold i Danmark, som gengæld for den polske gæstfrihed, som de danske feriegæster havde mødt i Polen. Ferieopholdet samt geninvitationen bandede vejen for Polsk/Dansk Venskabsforening ”Roszkowo”. Venskabsforeningen har siden sin stiftelse udviklet sig i en meget positiv retning ved bl.a. at arbejde ud fra dens formålsparagraffer:

  • At udbygge og videreføre venskabsbåndene WIELKOPOLSKIE, der blandt andet omfatter ROSZKOWO / WAGROWIEC / SKOKI / POZNAN og DANMARK imellem
  • At yde støtte på det sociale og humanitære område i Polen.

Det har givet gode resultater i den tid foreningen har eksisteret.
Der er bl.a. etableret kurser med tilskud fra Demokratifonden med det formål

  • at støtte den demokratiske udvikling i Polen
  • at fremme de demokratiske samfundsforhold
  • at fremme respekten for menneskerettighederne.

I alt har der været knap 350 kursister i Danmark.
Yderligere har der været godt 250 polakker på studietur eller ferietur i Danmark.
Desuden har der været ca. 1000 danskere på ophold i Polen, hvor der blevet aflagt besøg på kommune, hospitaler, skoler, børnehaver, fattiggårde, institutioner m.m..
Foreningen sender hvert mellem 10 – 15 lastvogne med tøj, legetøj, hospitalsudstyr, plejehjemsudstyr, udstyr til skoler samt store mængder andet brugbart udstyr til Polen.

Foreningen besluttede på generalforsamlingen i 2002 at ændre navn til Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening ”Roszkowo”, da en humanitær forening har større gennemslagskraft over for de polske myndigheder.
Foreningen er i dag udvidet til en 7 mands bestyrelse.