Markot

Markot er en privat organisation, som har etableret fattighjem – Markot-hjem – over hele Polen. I alt er der ca. 12 – 15.000 fattige/hjemløse tilknyttet hjemmene.

Foreningen har gennem de sidste 3 år haft kontakt med og støttet MARKOT-hjemmet i Rogozno, hvor der er plads til 250 fastboende. Der er tale om et fattighjem i god gammeldags forstand for enlige forældre, familier i dyb fattigdom samt afvæningssted for alkoholikere. Beboerne er så fattige, at de ikke engang får hjælp fra det offentlige, men må tigge sig til alt hvad de skal bruge for at kunne overleve. Det være sig alt lige fra mad og tøj til kopper og gafler og andet nødvendigt i dagligdagen.
Beboerne har ofte alkoholproblemer som en del af ballasten. Derfor skal de i første gang være modtagere, senere givere af hjælp, således andre kan komme ud af deres sociale, menneskelige og økonomiske problemer.
Beboerne beskæftiges dels ved den daglige drift og dels ved istandsættelse af bygninger m.v.. Endvidere beskæftiges de med dyrkning af 32 ha jord, som MARKOT-hjemmet i Rogozno har fået stillet til rådighed af kommunen.
Forholdene er med hjælpen fra Danmark blevet forbedrede indenfor de sidste år. Der er nu senge til de fleste, og kun når der er mange på hjemmet, sover man på gangen.

Foreningen har også det sidste år støttet Markot-hjemmet i Poznan. Her er der tale om nogle meget faldefærdige bygninger med utætte tage og pap og træ for vinduesåbninger og her er bestemt ikke senge til alle. Så her er der ekstra meget brug for hjælpen fra Danmark.

Endvidere støtter foreningen også et ”krisehjem” i Poznan. Et hjem, der fortrinsvis skulle huse kvinder med børn, men p.g.a. fattigdom også modtager ældre mennesker, som f.eks. udskrives fra sygehus uden at kunne klare sig selv.