Hjælpen

De senere år er fattigdommen i Polen blevet mere udpræget, og en voksende gruppe er faldet helt igennem de sociale sikkerhedsnet. Vi har fundet det rigtigt, at netop de fattige og hjemløse i Polen skal have ekstra hjælp. Disse mennesker hjælper vi bl.a. igennem organisationen Markot.

Hjælpen vi yder falder altid på et tørt sted. Vi har ofte koncentreret os om området ved Wagrowiec i nærheden af Poznan. Her har vi hjulpet skoler, hospitaler, det lokale hospice og en række værksteder og tilbud for både børn, ældre og handicappede. Imidlertid er det ikke en bestemt region eller nogle specifikke mennesker, der har fortrinsret til hjælpen.

Selve arbejdet er ofte foregået sammen med byrådet, kirken og andre lokale myndigheder, der har en uegennyttig tilgang til dét at hjælpe.

Foreningen arbejder med nødhjælp, og dette på et meget konkret plan.

Hjælpen består bl.a. i at foreningen sender store mængder at brugbart hjælpeudstyr til Markot-hjemmene, – det være sig alt fra, hvad et menneske har brug for i en dagligdag til traktor til dyrkning af jorden samt byggematerialer til vedligeholdelse og renovering af bygninger. Der er som oftest tale om udstyr, der her hjemme i Danmark ”kasseres”, men som stadig er brugbart og på fattighjemmene gør stor lykke.

Er du i tvivl om, hvorvidt hjælpen kommer i rigtige hænder, er du velkommen til at tage med på de rejser, som foreningen arrangerer. Her får du sat navne og ansigter på de personer, der modtager hjælpen.